מנכ”ל הרבנות: הבהרה בעניין מתן הכשר מחוץ לתחום כח חשון תשפד

הנדון: הבהרה בעניין מתן הכשר מחוץ לתחום

הרבנים המקומיים הממונים על המועצות הדתיות המוסמכים למתן הכשר מטעם הרבנות הראשית לישראל שלום רב.


מנ”כל הרבנות: הבהרה בעניין מתן הכשר מחוץ לתחום כח חשון תשפד

 1. איסור מתן הכשר מחוץ לתחום
  • בהחלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל (להלן: “המועצת”), מיום א’ שבט תשפ”ב {03.01.2022) הודיעה המועצת כי על פי ההלכה אין לרב ליתן כשרות שלא במקום כהונתו, או במקום כהונת מרא דאתרא, מלבד מי שהוסמך לכך על ידי מועצת הרבנות הראשית, והעושה כך פורץ גדר.
  • בהחלטת המועצת מיום ג’ אלול תשפ”ב (30.08.2022) ניתנה התייחסות לרבנים שישיגו גבולם ויעניקו כשרות בעיר מחוץ לתחומם, וקראה לאותם רבנים פורצי גדר לחדול מידית ממתן כשרות מחוץ לתחומם. כמו כן, נקבע בהחלטה כי ועדת כשרות שע”י המועצת מזמן את אותם רבנים לבירור, ותבחן את פרצות הכשרות שנטענו לגבי תעודות הכשר שניתנו. ככל שיהיה בכך צורך יופנה עניינם אף לוועדת משמעת לרבני עיר.
  • בהתאם לאמור, פקחי מחלקת אכיפת חוק הונאה בכשרות יבצעו ביקורות בשטח וככל שימצא כי רב מקומי נתן תעודת הכשר מחוץ לתחומו, תוגש נגדו תלונה משמעתית והוא יוזמן לבירור בפני ועדת המשמעת של מועצת הרבנות הראשית. בנוסף, תעודת הכשרות תחשב לכזו שאינה עומדת בנהלי הרבנות הראשית והדבר יובא לידיעת הציבור.
 2. הרבנות לכשרות ארצית
  • בהתאם להחלטת המועצת מיום י”ג טבת תשע”ז (11.01.17), רב העיר אור עקיבא, הרב אליהו אילוז שליט”א, מוסמך כאחראי על “הרבנות לכשרות ארצית” האמונה על מתן הכשר לעסקים השוכנים במקומות בהם אין רבנות מקומית. לאור זאת, יודגש, כי גם מתן כשרות במקומות בהם אין רבנות מקומית מהווה הפרה של החלטות המועצת דלעיל.
 3. מתן הכשר בשטחי A
  • אבקש להבהיר כי חל איסור על מתן הכשר בשטחי A. זאת בשל חשש לחיי אדם ומאחר שאין אפשרות למשגיחי הכשרות לבצע באיזורים אלה רצף השגחה כנדרש.

עדכון כשרות מספר 3 – מצגי כשרות אסורים במוצרי יבוא והסרת כשרות מעסקים כה חשוון תשפד
עדכונים ממחלקת היבוא והערכות לפסח ב כסלו תשפד
סגור מועדפים
סגור נראה לאחרונה
קטגוריות
דילוג לתוכן