עדכונים ממחלקת היבוא והערכות לפסח ב כסלו תשפד

הנדון: עדכונים ממחלקת היבוא והערכות לפסח

אבקש להביא לתשומת לבכם הנחיות ועדכונים ביחס להגשת בקשות לפסח:

הגשת בקשות לפסח – כלקח משנים עברו הקדימה השנה המחלקה את היערכותה למענה לבקשות היבואנים לפסח, ואנו נמצאים כבר בימים אלו בהיערכות מתוגברת למתן מענה לבקשות לפסח לאור
גידול משמעותי בהגשת הבקשות. נא הזדרזו להגיש את הבקשות לאישורי כשרות למוצרי פסח, ובכל מקרה יש להגישם עד תאריך כ”ב אדר ב תשפ”ד (1 אפריל 2024). על מנת למנוע עומס לקראת החג.

מובהר בזאת כי בקשות לפסח שיוגשו לאחר מועד זה, המחלקה לא תוכל להתחייב כי תוכל להספיק ולטפל בהם מטרם החג. נא הקדימו להגיש את הבקשות למוצרי פסח בהקדם.

הנחיות לפסח – מצורפות מספר הנחיות כהיערכות לקראת פסח תשפ”ד, ואשר רלוונטיות גם למוצרי היבוא, כדלהלן:

 1. התוויות יהיו עם כיתוב כשרותי: כשר לפסח תשפ”ד, קטניות/חלבי/פרווה וכו’, שם המוצר, פרטי היצרן, פרטי יבואן, שם נותן ההכשר ובאישור הרבנות הראשית לישראל.
 2. המילים: “כשר לפסח תשפ-ד” יהיו מודפסים על גבי אריזת המוצר. קיימת אפשרות להשתמש לצורך זה גם בהזרקת דיו ובלבד שיצוין בכיתוב ע”ג המוצר “כשר לפסח תשפ-ד”
 3. מוצר המכיל קטניות או תערובת קטניות יש לציין בגדול “מכיל קטניות”.
 4. אין לרשום “מכיל קטניות” אלא אם כן ברור שהמוצר מכיל קטניות או שנארז במכונה האורזת קטניות ולא נוקתה.
 5. מוצר שמכיל שמן/רכיב קנולה, לפתית וכותנה, יש לציין מכיל: שמן קנולה/לפתית/כותנה.
 6. על אריזות של קטניות יש להוסיף גם: “מומלץ לברור 3 פעמים לפני השימוש”.
 7. על אריזות של אורז יש להוסיף: “מומלץ לברור 3 פעמים לפני השימוש”.
 8. אין לאשר אריזת קטניות ותבלינים ככשרים לפסח, אלא אלו שאושרו בנהלי הרה”ר לישראל בלבד. התבלינים: כמון, חילבה, כוסברה, זרעי שומר, קצח, חרדל וקימל לא מאושר לפסח.
 9. אין לאשר שימוש במדבקה הנושאת את הציון “כשר לפסח” או “כשר לפסח תשפ-ד בלבד”, היות וכיתוב זה מאפשר שימוש לא ראוי במדבקה ולצערנו נעשה שימוש במדבקות אלו גם על מוצרים שהכילו חמץ.

באופן חריג, יותר להשתמש במדבקות בתנאים הבאים:

 1. המדבקה תהיה מסוג שאינה ניתנת להסרה בשלמות.
 2. על גבי המדבקה יצוינו הפרטים הבאים:
  • כשר לפסח תשפ-ד.
  • מכיל קטניות (ע”פ הצורך בהתאם לאמור לעיל).
  • שם המוצר, שם היצרן, שם היבואן וארץ הייצור.
  • שם גוף הכשרות והרבנות ראשית לישראל.
  • בכל מקרה לא תאושר קליטה ושיווק של תוצרת, הנושאת על גבי מדבקת הייצור אתהמילים “כשר לפסח” בלבד ללא הפירוט דלעיל (כל חריגה מהווה עילה לעיכוב קבלת התוצרת).
  • אין לאשר הדבקת מדבקות כשרות על גבי אריזות קרטון המשמשות לשיווק תוצרת מאפה בתפזורת, אלא אם כן הקרטון ארוז וסגור מכל צדדיו ע”י ניילון, כך שהמדבקה תוסר עם הסרת עטיפת הניילון ע”מ שלא יהיה ניתן לעשות בקרטון ובמדבקה שימוש חוזר.
  • מוצרים וחו”ג הנמכרים באריזות ניילון המוכנסות לתוך קרטון שיווקי, יש לסמן את המילה “כשר לפסח”, גם על כל אריזה פנימית בפני עצמה.
  • ראוי להדגיש שיש לשמור שמירה יתרה על המדבקות ולאחסנם במקום שמור ע”מ לאפשר שליטה מהירה עליהן וסלילי המדבקות לא “יסתובבו” במקומות וע”ג מוצרים “שאינם ראויים” להיות כשרים לפסח.
 3. אין להשתמש באריזה שמצוינים בה רכיבים המכילים חמץ גם אם היצרן/יבואן מבקש לכסות את הרכיבים הקיימים ע”י מדבקה חדשה לקראת פסח.

בידול מוצרים לפסח – בהתאם להחלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל ביחס לבידול מוצרים לפסח (מצ”ב בהמשך), יש לוודא קיום ההחלטה על פרטיה. מוצרים שלא עומדים בהחלטת המועצה, לא יאושרו.

מוצרים אשר במהלך השנה מקובלים כמוצרי חמץ כגון פסטה, וופלים ועוד, ומיוצרים ככשרים לפסח נדרשים בביצוע בידול וסימון ניכר על גבי אריזת המוצר (ללא צורך בשינוי בגוף המוצר כבעבר) כגון באמצעות הדפסת פס צבע בולט שונה מהרגיל עם הכיתוב “כשר לפסח” לאורך כל אריזת המוצר.

עם זאת ביחס למוצרי מאפה כגון לחמניות כשרות לפסח, פיתות כשרות לפסח, פיצות כשרות לפסח, לאפות/טורטיות כשרות לפסח חובה לבצע בידול גם בצורת המוצר מהמקובל במוצרי החמץ כגון ריבוע
במקום עיגול כדי שניתן יהיה להבחין שאין זה מאפה רגיל של כל השנה שהינו חמץ. יש לסמן על גבי אריזתם באופן בולט כי הם כשרים לפסח (לדוגמא: פיצה, פריך תירס, פסטה וקורנפלקס יש לסמן את המוצר באופן בולט בהתאם להנחיות, טורטיית תירס-חייב שינוי בגוף המוצר, קרקר פתית-צבע אריזה שונה, מנה חמה-להגדיל את הכיתוב “פסח-פד”).

יין – בשנים האחרונות נמצאו שמשווקים יינות המכילים רכיבי חמץ , ועדת כשרות מיום י”ד בכסלו תשפ”א (30/11/20), דנה בנושא ולהן החלטת הועדה:

“בנסיבות בהן מוצר יין חמץ זהה בצורתו החיצונית למוצר יין כשר לפסח, הועדה ממליצה להמשיך לאפשר ייצור יין חמץ בכפוף לציון: “חמץ” באותיות גדולות ובצבע בולט על גבי תווית המוצר המקורית
או על גבי מדבקה נפרדת גדולה ובצבע בולט, אשר לא ניתנת להסרה בשלימותה, בחזית הבקבוק, ובמקום מרכזי בו (כגון בשני שליש גובה): “חמץ”, וזאת בנוסף לנוסח שקיים על גבי התווית הנוכחית.
כמו כן, חובה להסדיר מספרי ברקוד שונים עבור היין הכשר לפסח ועבור היין חמץ. היבואן ישלח לוועדה דוגמא של התווית ושל המדבקה על גבי בקבוק על מנת לקבל את אישורה .

בנוסף, לגבי בקבוקי יין חמץ, שכבר נמצאים בחנויות המכירה המושגחות, על היבואן מוטלת האחריות לשליחת מדבקות “חמץ”, כמפורט לעיל, ולהדבקתן על גבי הבקבוקים או שלחילופין בקבוקים אלו לא
יאושרו למכירה.

בדיקות מעבדה – ניתן לאשר בדיקות מעבדה למוצרים לפסח רק כאלו שלא עברו תהליכים, כגון: קליה או משיחה בשמן.

מצה עשירה – יש להדגיש “מצה עשירה-כשר לפסח”.

קטניות שונים – אגוזי קשיו, עדשים אדומות וחמוציות – ניתן לאשר רק עם תעודת כשרות.

קמח תירס – לא ניתן לאשר בהשגחה שנתית אריזות קמעונאיות 1 קילו ופחות.

נהלי הרבנות הראשית לישראל – כבעבר, אנו מבקשים מהיבואנים להקפיד ולוודא כי המוצרים המיובאים על ידם עומדים בנהלי הרבנות הראשית לישראל. יש לוודא גם עם גוף הכשרות כי הוא מודע
לנהלים המפורסמים באתר הרבנות ופועל על פיהם. בין שאר המצבים בהם נמצאו בקשות שאינן תואמות לנהלי הרבנות הראשית לישראל מוצר – ים המחוייבים באפיית ישראל או בישול ישראל, שניתנו תעודות על ידי גופי כשרות מחוץ לתחו ם בו הכירה בהם מועצת הרבנות הראשית לישראל, מוצרים המכילים רכיבים המוחזקים כנגועים כגון בזיליקום, פטל, תות שאין דיווח על נקיונו בהתאם לנהלים ועוד.

הקפדה על נהלי הרבנות הראשית עשויה למנוע עגמת נפש.

בהזדמנות זו נאחל לכולם בריאות בחורף והיערכות מוצלחת לחג הפסח!

מנכ”ל הרבנות: הבהרה בעניין מתן הכשר מחוץ לתחום כח חשון תשפד
עדכון כשרות מספר 4 – מצגי כשרות אסורים במוצרים מקומיים ויבוא ג כסלו תשפד
סגור מועדפים
סגור נראה לאחרונה
קטגוריות
דילוג לתוכן