פעולה בחריגה בסמכות ובניגוד לדין בנוגע למכתב מנכ”ל הרה”ר מיום 12.11.23 + תשובת הרב יצחק לוי בפן ההלכתי

מנכ”ל הרבנות הראשית פרסם מכתב ביום ראשון 12/11/23 עבור הרבנים המקומיים הממונים על המועצות הדתיות המוסמכים למתן הכשר מטעם הרבנות הראשית לישראל. באחד מהסעיפים נכתב “בהחלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל (להלן: “המועצת”), מיום א’ שבט תשפ”ב {03.01.2022) הודיעה המועצת כי על פי ההלכה אין לרב ליתן כשרות שלא במקום כהונתו, או במקום כהונת מרא דאתרא, מלבד מי שהוסמך לכך על ידי מועצת הרבנות הראשית, והעושה כך פורץ גדר”.

אתמול יום חמישי 16/11/23 משרד עורכי דין, שיגר מכתב דחוף הנכתב על ידי פרופ’ אביעד הכהן שמציג את החלטת מועצת הרבנות הפועלת בניגוד לחוק ולהלכה (מצ”ב בהמשך).

כבר באותו יום 16/11/23 הרב יצחק לוי רבה של נשר וחבר מועצת הרבנות הראשית, ניסח מכתב שמציג את החלטת הרבנות ע”פ ההלכה (מצ”ב בהמשך). בין היתר נכתב.

“וזה מלבד מה שכבר הבהירו במועצת הרבנות הראשית פה אחד, שהדבר מנוגד להלכה, שהרי רב העיר הוא הקובע בכל עניני הדת בעיר, ואסור לרב אחר לבוא בגבולו. והנה בוודאי שאין דבריהם צריכים חיזוק, ומכל מקום אמרתי לציין לכבודו קצת מדברי הפוסקים בזה, אשר הסכמת כולם שהדבר אסור בהחלט… ובנידוננו אין לך מנהג גדול מזה, שעד היום היה המנהג פשוט שרב שנבחר לכהן בעירו ובשער מקומו, הוא האחראי הבלעדי לכל עניני הכשרות במקום, ומעולם לא העיז רב אחר להיכנס בגבולו ללא אישור מועצת הרבנות הראשית. ואיך יתכן לשנות מנהג חזק שכזה… ואין ספק, כי המערער על פסק מועצת הרבנות הראשית, אשר מיוסד על דברי הפוסקים ראשונים ואחרונים אשר מפיהם אנו חיים, לא חש לקמחיה, וראוי לגעור בו בנזיפה. ולא לחינם קבעו הרבנים הראשיים וא תם ע מם כל חברי מועצת הרבנות הראשית, שמי שעובר על זה הרי הוא פורץ גדר ויש להזמינו לוועדת משמעת… ומה שט וענים אותם רבנים פורצי גדר כי החוק עומד לצדם, ולכן הם רשאים לעבור על ההלכה ועל החלטות מועצת הרבנות. הנה ההתנצלות קשה מן החטא, שהרי לצערנו הרב החוק בארץ מתיר לעבור כמעט על כל האיסורים שבתורה, על פי החוק מותר לאכול לא כשר, ולחלל שבת, ולחיות עם אשה ללא חופה וקידושין, ועוד ועוד. האם יעלה על הדעת שרב שיקיים את ההיתרים הללו של החוק, ימשיך לכהן כרב?”.

כללית – מוקדי חלוקת ערכות לשיעורי מים ליום הכיפורים
רבני עיר ונותני כשרות בתמיכה גורפת עבור מנכ”ל הרבנות במכתב “הבהרה בעניין מתן הכשר מחוץ לתחום” ח כסלו תשפד
סגור מועדפים
סגור נראה לאחרונה
קטגוריות
דילוג לתוכן