במאגר מופיעים מוצרי מזון וחומרי גלם מיובאים שאושרו על ידי הרבנות הראשית לישראל ואשר התעודה עבורם הינה בתוקף, ומוצרים שתוקף התעודה עבורם הסתיים ב-60 הימים האחרונים.
ב “מידע נוסף” יופיע נוסח התווית והערות.

להנחיות וסייגים לשימוש.

לדיווח על תקלה כשרותית.

Close Wishlist
Close Recently Viewed
Categories
Aller au contenu principal