416 השיעור השבועי: פרשת לך לך תשפד

הלכות שאלת טל ומטר- חלק א:

 • הישיבות הן “תיבת נח” וההגנה שלנו.
 • שכח “משיב הרוח ומוריד הגשם”.
 • הפסק באמירת “למדני חקיך”.
 • אמירת “ברך עלינו”.
 • פרטי דין השוכח “ברך עלינו”.
 • אם להקדים “עננו” או שאלת טל ומטר.
 • אם נכון לגזור תעניות על הציבור.
 • תענית חלום.
 • שכח “ברך עלינו” בערבית, ובליל ז’ בחשון.
 • מקור הנוסח “ברכנו” ו”ברך עלינו”.
 • בתפלה נוהגים כדעת האר”י.
 • שכח “ברך עלינו” בערב שבת ונזכר בלילה.
 • ניצול הזמן בלילות שבת, ובפרט בחורף.

סגור מועדפים
סגור נראה לאחרונה
קטגוריות
דילוג לתוכן