417 השיעור השבועי: פרשת וירא תשפד

הלכות שאלת טל ומטר חלק ב:

 • הג”ר ברוך מרדכי אזרחי זצ”ל.
 • מעלת אמירת הקרבנות ופטום הקטורת.
 • שכח “ברך עלינו” במנחה ונזכר בליל שבת.
 • שכח במנחה “יעלה ויבא” ונזכר במוצאי ר”ח.
 • זמן ר”ת לחומרא.
 • אמירת “ברוך הוא וברוך שמו”.
 • ברכת הגומל לניצול מירי.
 • ברכת מעין שבע במקום הקבוע לתפלה.
 • שכח “יעלה ויבא” בשחרית ונזכר אחר מוסף.
 • הנחת תפלין בזמן הלימוד.
 • אשה ששכחה “ברך עלינו” או “יעלה ויבוא”.
 • חיוב הנשים בתפלה.
 • תפלה מן התורה או מדרבנן.
 • מנחה גדולה בישיבות ובכוללים.
 • ישיבות שמתפללים מנחה בלי חזרה.
 • המסופק אם התפלל חוזר.
 • תפלת נדבה למצטער שלא כיוון בתפלה.

סגור מועדפים
סגור נראה לאחרונה
קטגוריות
דילוג לתוכן