418 השיעור השבועי: פרשת חיי שרה תשפד

דין הנשים בתפילה – חלק א:

  • הגרב”מ אזרחי זצ”ל.
  • אם אשה יכולה לקבוע מזוזה.
  • הטעם שנשים חייבות בתפלה, ובכמה תפלות חייבות.
  • נשים בברכות השחר ובברכות התורה.
  • נשים בקריאת שמע.
  • ברכת ברוך שעשני כרצונו.
  • ברכת “אשר קידש עובר” בפדיון הבן.
  • ברכת שלא עשני שפחה.
  • נשים לא תברכנה ברוך שאמר וישתבח.

סגור מועדפים
סגור נראה לאחרונה
קטגוריות
דילוג לתוכן