419 השיעור השבועי: פרשת תולדות תשפד

דין הנשים בתפילה – חלק ב:

 • רבנים ינצלו את ההזדמנות לקרב את העם, ובני הישיבות ילמדו ברצף ובהתמדה.
 • נשים שלנו אינן מברכות על מצות עשה שהזמן גרמא, ומכללן ברוך שאמר, ישתבח וברכות ק”ש.
 • זמן ברכות ק”ש עד ד’ שעות מהנץ.
 • הוראות הש”ע.
 • פשטנים ומקובלים.
 • סוף זמן ק”ש כהגר”א.
 • חדר יחוד.
 • שבועה חמורה.
 • אמן אחר אשה שמברכת על ברוך שאמר וישתבח.
 • ספק ספיקא לעניית אמן.
 • סב”ל בברכות השבח.
 • זמן ברכות השחר כל היום.

סגור מועדפים
סגור נראה לאחרונה
קטגוריות
דילוג לתוכן