בהמשך לעדכון הישן שפורסם בזמנו, ישנו עדכון נוסף לאיסור קליטת תוצרת ומסחר.

שלום רב,

הנדון: איסור שיווק – קליטת תוצרת ומסחר

אבקש להביא לידיעתכם כי במהלך פעילות ביקורת ואכיפה של אגף הכשרות הארצי והיחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות, נחשפה פעילות שיווק בשר הנחשד כטרף במסווה כשרותי שמבדיקה שנערכה, עלה כי הם קשורים לכאורה להזמנות שהופנו בין היתר לסוחר הבקר – מר יעקב כהן ת"ז 038366282 אשר תוצרת בשר שווקה תחת שמות חברות וסימונים שונים.

לאור זאת, חל איסור מוחלט לקלוט ו/או לשווק ו/או לספק שירותי טביחה ,פירוק והכשרה לתוצרת מהספקים הבאים:

יעקב כהן, ת"ז: 038366282

גברת טליה ברסלבסקי, ת"ז: 313007155

חב' אחוזת הנוקדים בעמ, ח.פ: 515142016

חב' טלה גורמה בעמ, ח.פ: 515725885

חב' עדן אינטרנשיונל טריידינג בעמ, ח.פ: 514672864

יובהר בזאת כי חברות סחר בקר וצאן או מפעלי עיבוד בשר נוספים אשר יפרו הנחיה זו במסלול הכשר, יפורסמו גם הם בהתאם!
כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *