נוהל הצגת סימון כשרות רבנות ראשית במוצרי ייבוא לאחר הנפקת תעודת כשרות ייבוא

חוק איסור הונאה בכשרות, תשמ”ג-1983

איסור הונאה בייצור סעיף 4

  • (א) יצרן של מצרך לא יציין על מצרך שייצר או על אריזתו כי הוא כשר ולא יציגו ככשר בפרסום או בדרך אחרת, אלא אם כן ניתנה לו תעודת הכשר.
  • (ב) יצרן של מצרך שניתנה עליו תעודת הכשר, לא ישווק מצרך שאינו כשר לפי דין תורה בציון שהוא כשר.

עדכון כשרות מיוחד מספר 4 כ”ג אדר שנת התשפ
נוהל שחיטת אווזים בדרגת מהדרין
סגור מועדפים
סגור נראה לאחרונה
קטגוריות
דילוג לתוכן