עדכוני כשרות מהרבנות הראשית לישראל, נהלי משגיח כשרות, המציגות את הנהלים ואת המושגי כשרות למבחן בהלכות כשרות עבור משגיחי כשרות